Cám ơn sự ủng hộ của đọc giả đã giúp vietvancouver.ca đạt 1.000.000 lượt truy cập ngày 5/12/2021.

Thanks to your support, vietvancouver.ca reached 1,000,000 views on Dec 5, 2021.

 LNY 2020 VietVancouver Red

 

Thưa độc giả bốn phương,

www.vietvancouver.ca được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều giới:

- Đồng bào Việt mới định cư tới Canada, cần kiến thức cần thiết để hội nhập vào đời sống mới.

- Đồng bào Việt định cư lâu nhưng cần thêm một phương tiện ngoài báo giấy để biết tin sinh hoạt cộng đồng, giải trí, học hỏi.

- Đồng bào Việt trong nước muốn tìm hiểu về Canada để xin di trú.

- Đồng bào Việt sống tại khắp nơi trên thế giới muốn tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại Vancouver và về Canada trước khi đi du lịch Canada.

Hy vọng đồng bào nhận ra thiện chí chúng tôi và tích cực ủng hộ. Bài vở đóng góp xin gởi về: editor@vietvancouver.ca Đây là email duy nhất mà trang website sử dụng.

Thân ái,

 

Letter from the editor

 

Dear Readers,

www.vietvancouver.ca has been created to meet the needs of different classes of Vietnamese population around the world:

- New Vietnamese immigrants to Canada. They need the knowledge of Canadian and British Columbian life systems to adapt to the new life.

- Vietnamese immigrants who have been in Canada for a while but need a permanent, instant online reference source.

- Vietnamese in Vietnam who are planning to emigrate to Canada.

- Vietnamese all over the world who plan to visit Vancouver and Canada. They want to know about Canadian systems and Vietnamese community in British Columbia before a visit.

We hope you recognize our good will and support us. Contribution can be in English and please send to editor@vietvancouver.ca This is our only one email address.

Sincerely,

 

 

 Editor: Tim T. Hoang

 TESOL certificate

 Retired Federal public servant


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

© 2022 VietVancouver - All rights reserved

X

Right Click

Right Click disabled - please share the address of this page with others.