SO SÁNH CHÍNH SÁCH CỦA 4 ĐẢNG TRANH CỬ LIÊN BANG 2019

 

 

LIBERAL

CONSERVATIVE NDP GREEN
   NHÀ  TRẺ  

-Không đánh thuế trên Parental Benefits.

-Thêm 250,000 chỗ giữ trẻ.

-Cha mẹ nhận con nuôi được nghỉ phép 15 tuần lễ.
 -Cha mẹ lần đầu sanh con được hưởng Employment Insurance miễn thuế.  

-Phân bổ 1 tỷ đô la cho ngân sách giữ trẻ phi lợi nhuận và tăng đều mỗi năm.

-Áp dụng chương trình cho học sinh ăn trưa toàn quốc.

 

 -Áp dụng chương trình giữ trẻ thống nhất toàn quốc, chú trọng đến giữ trẻ ngay nơi làm việc.
THÂM
 HỤT  NGÂN  SÁCH

-Chính quyền đã không giữ lời hứa giữ thâm hụt dưới 10 tỷ và cân bằng ngân sách năm 2019.

-Nếu tiếp tục chi tiêu như hiện nay, phải đến 2040 mới cân bằng thu chi.
 

-Hủy trợ cấp 1.5 tỷ cho công ty xí nghiệp.

-Cố gắng cân bằng ngân sách trong vòng 5 năm.

 

 -Không có kế hoạch cân bằng ngân sách thời điểm nào.  -Cân bằng ngân sách trong vòng 5 năm.
   SÚNG  ỐNG  

-Cấm bán súng bán tự động.

-Mua lại các súng dân đã mua.

-Không bắt đăng ký súng trường
 

-Không cấm bán súng ngắn.

-Cấm bán súng cho tội phạm bạo lực và thành viên băng đảng.

 

 -Dành quyền cấm bán súng cho thành phố.  

-Cấm bán cả súng ngắn và súng dài.

-Mua lại toàn bộ súng trong dân chúng.
   Y  TẾ  
-Xúc tiến chương trình trợ cấp chi phí thuốc toàn quốc (National Pharmacare).
 

-Không thực hiện chương trình trợ cấp chi phí thuốc toàn quốc.

-Chi  1.5 tỷ đô la để mua thêm máy nội soi MRI và CT.
 -Xúc tiến chương trình trợ cấp chi phí thuốc toàn quốc cho toàn dân cuối năm 2020 tuy nhiên chương trình này sẽ tốn ít hơn của Liberal.  

-Bao chữa răng cho gia đình lợi tức thấp.

-Xúc tiến chương trình trợ cấp chi phí thuốc toàn quốc (National Pharmacare.

-Cho sở hữu hợp pháp tất cả loại ma túy.

 

   NHÀ  CỬA  

-Chi 55 tỷ đô la xây dựng 100,000 đơn vị gia cư giá thuê thấp trong vòng 10 năm.

-Trợ cấp người mua nhà lần đầu tiên 10% giá trị căn nhà mới xây hoặc 5% giá trị căn nhà mua lại.

-Đánh thuế 1% trên nhà chủ nước ngoài không người ở.
 

-Tăng thời hạn trả tiền nợ mua nhà từ 25 năm lên 30 năm.

-Trợ cấp cho nhà xây hoặc sửa làm giảm chi phí năng lượng.

-Không đánh thuế GST lên tiền sưởi ấm.

 

-Xây dựng 500,000 đơn vị gia cư giá thấp trong vòng 10 năm.

- Tăng thời hạn trả tiền nợ mua nhà lên 30 năm cho người mua nhà lần đầu.

-Miễn thuế GST cho chủ đầu tư xây dựng nhà giá thuê thấp.

 

 

-Xây dựng 25,000 và tân trang 15,000 đơn vị gia cư giá thuê thấp trong vòng 10 năm.

   VIỆC  LÀM  
 

-Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đạt mức thấp nhất dưới triều đại Justin Trudeau (5.7%).

-Đảng Liberal có ý định thiết lập Bảo Đảm Lợi Tức Tối Thiểu (guaranteed minimum income) nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.
 

-Chấm dứt nhập cảng dầu từ nước ngoài.

-Xây dựng đường ống dẫn dầu từ Alberta qua BC.

-Làm cho di dân dễ dàng tìm việc làm hơn bằng cách chấp nhận bằng cấp nước ngoài dễ hơn.
 

-Nâng lương tối thiểu lên 15$/giờ.

-Tạo 300,000 việc làm mới trong vòng 4 năm.

-Bắt chủ nhân chi 1% chi phí lương bổng hàng năm vào việc nâng cao tay nghề nhân viên.
 

- Nâng lương tối thiểu lên 15$/giờ.

-Nâng nghỉ phép hàng năm.

-Giảm giờ làm việc mỗi tuần.

-Bỏ chương trình thuê lao động nước ngoài tạm thời.

-Thiết lập mức lương tối thiểu bảo dảm sinh sống.

   TIỂU
 THƯƠNG  
 

-Trợ cấp cho người mở kinh doanh mới.

-Bỏ phí cà thẻ tín dụng mà tiểu thương phải trả các công ty phát hành thẻ tín dụng.
 -Giảm thuế lợi tức từ 15% xuống 5% cho các công ty ngành kỹ thuật năng lượng xanh (green technology).  - Giảm phí cà thẻ tín dụng mà tiểu thương phải trả các công ty phát hành thẻ tín dụng.  

-Thiết lập quỹ Green Venture Capital để giúp thành lập các công ty kỹ thuật xanh.

-Đơn giản hóa việc khai thuế cho tiểu thương.
   THUẾ    
 

-Tăng thu nhập cơ bản miễn thuế từ 11,809$ lên 15,000$ cho bất cứ ai có lợi tức dưới 147,000$.

 

-Giảm thuế xuất từ 15% xuống 13.75% cho lợi tức dưới 47,630$/năm.

-Cha mẹ mới có con không phải trả thuế lợi tức trên tiền Employment Insurance.

-Tiền chi phí giao thông công cộng, cho con cái đi học thể dục và nghệ thuật được khai tín dụng thuế lợi tức.

 

 

-Tăng phần lợi tức chịu thuế Capital Gains (lợi tức từ đầu tư) từ 50% lên 75%.

-Nâng mức thuế tối đa từ 33% lên 35%.

-Dân siêu giàu , lợi tức hơn 20 triệu đô/năm sẽ phải đóng thuế tài sản 1%.
 

-Tăng thuế doanh nghiệp từ 15% lên 21%.

-Đánh thuế doanh nghiệp lên các công ty kỹ thuật quốc tế như Netflix, Facebook, Google, Airbnb.
   GIAO  THÔNG  
 

-Trợ cấp giá xe điện.

-2040 ngưng bán xe hơi chạy bằng xăng dầu.

-Chi 1.3 tỷ đô mở rộng xe điện ngầm Montreal.

-Chi 1.2 tỷ cho giao thông Quebec City.
 

-Đầu tư vào mạng lưới trạm xạc điện cho xe điện.

-Những gì đảng Liberal đã hứa chi cho giao thông công cộng sẽ được giữ nguyên.
 

-Điện hóa toàn bộ mạng lưới giao thông công cộng trước năm 2030.

-Miễn thuế GST trên xe điện.

-Cấm bán xe chạy xăng dầu năm 2040.

- Lập lại tuyến xe bus đã bị hãng Greyhound bãi bỏ.
 

-Tái đầu tư sâu rộng giao thông công cộng.

-Năm 2030 không còn cho phép sản xuất/bán xe chạy xăng dầu.

-Đầu tư mạng lưới xe lửa, tăng tốc độ xe lửa.

-Miễn thuế GST trên xe đạp.
   DI  TRÚ  
 

-Tăng di dân hàng năm lên 350,000 người  vào năm 2021 (cao nhất trong lịch sử Canada)

 

-Chú trọng di dân đầu tư và tỵ nạn đích thực.

-Gia tăng bảo lãnh tư nhân cho dân tỵ nạn.

-Thanh lọc dân tỵ nạn kỹ lưỡng hơn.
 

-Ưu tiên đoàn tụ gia đình.

-Kiện toàn kỹ nghệ cố vấn di trú.

-Cho phép người đã xin tỵ nạn ở Mỹ được phép xin tỵ nạn ở Canada.
 

-Ưu tiên di trú cho vùng thiếu nhân công ở Canada.

- Cho phép người đã xin tỵ nạn ở Mỹ được phép xin tỵ nạn ở Canada.

-Công nhận dân tỵ nạn môi trường.

 

   KỸ  THUẬT  
 

-Giảm cước phí điện thoại di động xuống ¼ (trở thành 3/4 giá hiện nay).

-Chi 6 tỷ đô la thiết lập mạng internet cao tốc toàn quốc trước năm 2030.
   

-Đưa giá cước điện thoại di động và internet xuống ngang hàng các quốc gia phát triển khác.

-Thiết lập mạng internet cao tốc toàn quốc.

 

-Cho thêm công ty điện thoại di động mới tham gia thị trường để tăng cạnh tranh.

- Thiết lập mạng internet cao tốc toàn quốc.

 

 © VIETVANCOUVER.CA

(dựa theo CBC)


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

© 2022 VietVancouver - All rights reserved

X

Right Click

Right Click disabled - please share the address of this page with others.