Phở 777 15230 Russel St. White Rock 604-385-0277
Au Petite Café 4851 Main St. Vancouver 604-873-3328
Autumn Leaves Vietnamese 2702 Main St. Vancouver 604-875-8915
Bảo Châu 2717 East Hastings St. Vancouver 604-251-6956
BaoQi Eateri 620 Davie St. Vancouver 604-568-7980
Bon Café 4909 Main st. Vancouver 604-325-1199
Café Phin 1612 West 1st. Ave. Vancouver 604-620-5595
Café Thúy Tâm 1279 Kingsway Vancouver 604-568-5505
Café Xứ Huế 2226 Kingsway Vancouver 604-454-9940
Cambie Vietnam 4136 Main St. Vancouver 604-872-3455
Cilantro Tràng Tiền 4197 Fraser St. Vancouver 604-558-4662
Cửu Long 3911 Knight St. Vancouver 604-873-6926
Delicious Pho 255 Robson St. Vancouver  604-559-4088
ĐĐ Mau 1239 Pacific Blvd. Vancouver 604-684-4446
Đồng Khánh Bakery 1198 Kingsway Vancouver 604-875-3394
Golden Garden Vietnamese Cuisine 509 Main St. Vancouver  604-685-5623
Got Pho Vietnamese 2523 Nanaimo St. Vancouver 604-253-8239
Halong Bay 430 West Pender St. Vancouver 604-568-7976
Hải Phong 186 Keefer Place Vancouver  604-559-8897
Hải Phong 1246 Kingsway Vancouver 604-872-3828
Hoàng Yến 5083 Victoria Drive Vancouver 604-321-2711
Joyeaux Cafe & Restaurant 551 Howe St. Vancouver 604-681-9168
Kim Châu 1327 Kingsway Vancouver 604-874-8858
Kim Phụng 5764 Victoria Drive Vancouver 604-327-4490
Kingsway Deli 1188 Kingsway Vancouver 604-873-6666
Lâm Hoa Quán 5073 Victoria Drive Vancouver 604-326-5880
Little Saigon 1263 Pacific Blvd. Vancouver 604-683-6746
Mr. Red Cafe 2234 East Hastings St. Vancouver  604-710-9515
Mr. Red Cafe 2680 West Broadway Vancouver  
Mùi Ngò Gai Vietnamese 2052 Kingsway Vancouver 604-876-8885
Mỹ Châu 1715A Kingsway Vancouver 604-874-6880
Nha Trang 720 East Broadway Vancouver 604-875-0999
One Saigon 979 Hornby St. Vancouver 604-669-6764
Paris Bakery 1403 Commercial Drive Vancouver 604-251-6366
Pho Central 1161 Davie St. Vancouver 604-669-8638
Phở Don 109-2838 East Hastings St. Vancouver 604-255-7778
Phở Express Encore Noodle House 1745 Robson St. Vancouver 604-689-8399
Pho Express Horby St. Vancouver 604-669-9996
Phở Extreme Xe Lửa 457 West Broadway Vancouver 604-879-8228
Phở Goodness 1183 Davie St. Vancouver 604-568-3253
Phở Hiệp 2526 East Hastings St. Vancouver 604-251-6861
Phở Hòa 1011 West 49th Ave. Vancouver 604-263-3555
Phở Hòa 2257 Kingsway Vancouver 604-432-6022
Phở Hòa 3121 Grandville Vancouver 604-731-1817
Phở Hoàng 3388 Main St. Vancouver 604-874-0832
Phở Hồng 6348 Fraser St. Vancouver 604-327-6348
Phở Long 3370 Fraser St. Vancouver 604-872-2879
Phở No 1 1120 Denman St. Vancouver 604-662-8803
Phở Quyên 3916 Fraser St. Vancouver 604-873-3638
Phở Real 2653 East 49th Ave. Vancouver 604-428-4998
Phở Royal 1-1855 Burrard St. Vancouver 604-732-7457
Phở Tân 4598 Main St. Vancouver 604-873-3345
Phở Thái Hòa 1625 Kingsway Vancouver 604-873-2348
Phở Thái Hòa 3524 Kingsway Vancouver 604-568-8884
Phở Thái Hòa 5763 Victoria Drive Vancouver 604-428-4433
Phở Thanh Hồng 3883 Rupert St. Vancouver 604-438-1591
Phở Toàn 1412 49th Ave. East Vancouver 604-325-2985
Qieu Cafe 628 Abbot St. Vancouver 604-620-3785
Red Pagoda 1130 West Pender St. Vancouver 604-569-2122
Saigon Venture Restaurant 1310 Burrard St. Vancouver 604-605-8908
Sing Sing 4890 Victoria Drive Vancouver 604-620-8498
Sông Hương 1613 Nanaimo St. Vancouver 604-568-1196
Thái Hằng 2122 East Hastings St. Vancouver 604-251-1268
Thái Hằng 2 1962 Kingsway Vancouver 604-428-1962
Thái Sơn 373 East Broadway Vancouver 604-875-6436
Thái Sơn 230-2800 East 1st Ave. Vancouver 604-255-6436
Thái Sơn 1440-1450 SW Marine Dr. Vancouver 604-559-6436
Thái Sơn 6471 Victoria Dr. Vancouver 604-325-6436
Thanh Thanh 775 Kingsway Vancouver 604-873-0775
Thiên Trang 2408 Nanaimo St. Vancouver 604-558-2408
Thu Hiền 1388 Kingsway Vancouver 604-874-9243
Trung Nguyên Café 1441 Kingsway Vancouver 604-568-0806
Trường Thành 2096 Kingsway Vancouver 604-876-9288
Veggie Deli Pháp Uyển 3195 Kingsway Vancouver 778-800-9714
Veggiebowl 2222 Kingsway Vancouver  604-620-7672
Vana Vietnamese 30-555 West 12th Ave. Vancouver 604-879-8986
Viet Sub Vietnamese Cuisine 520 Robson St. Vancouver 604-569-3340
Vina Gourmet Metrotown Vancouver 604-437-8462
Vina Vietnamese Cuisine 2508 Marine Way Vancouver 604-926-6001
Vina Vietnamese Gourmet 4FC-777 Dunsmuir St. Vancouver 604-682-8016
Xe Lửa 24 3346 Cambie St. Vancouver 604-876-6618
All About Pho 10190 King George Blvd. Surrey 604-498-0222
An Phở 13784 104th Ave. Surrey 604-589-8919
Café Hội An 15587 112th Ave. Surrey 604-498-0959
Chopsticks on Pho 101-15325 56th Ave. Surrey 778-574-1884
Golden Pizza 104-13979 104th Ave. Surrey 604-585-4244
Kim Hoàng 30-10330 152nd St. Surrey 604-951-8382
Phở Hoa Hồng 4-10302 City Parkway Surrey 604-588-8890
Phở Hòa 102-14357 104th Ave. Surrey 604-581-3289
Phở Hot Vietnamese Cuisine 9544 120 St. Surrey 604-581-0122
Phở Hùng 108-16033 108th St. Surrey 604-580-2167
Phở Newton 170-7488 King George Blvd. Surrey 778-593-1828
Phở Sunrise 230-15355 24th Ave. Surrey 604-385-2950
Phở Tâm 10-10302 City Parkway Surrey 604-589-4223
Phở Tàu Bay 10782 148th St. Surrey 604-585-1833
Phở Tàu Bay 110-7322 King George Blvd. Surrey 604-503-1221
Phở 99 8934 152nd St. Surrey 604-498-1399
Phở 99 19533 Fraser Highway Surrey 604-534-2699
Sông Hương 14667 108th Ave. Surrey 604-581-4710
Triple 8 2-15138 100th Ave Surrey 604-585-2559
Annam Restaurant 6820 No 3 Road Richmond 604-279-9097
Hue Café 6650 No 3 Road Richmond 604-270-1077
Phở Cao Vân 150-8199 Saba Road Richmond 604-231-0750
Phở Hân 110-9020 Captain Way Richmond 604-284-5589
Phở Hòa 180-8500 Alexandra St. Richmond 604-270-2827
Phở Japolo 102-11911 Bridgeport Richmond 604-303-9829
Phở Lan 6950 No 3 Road Richmond 604-273-1583
Phở Noodle House 170-8611 Alexandra Richmond 604-278-6363
Phở Queen 1318-8368 Captain Way Richmond 604-233-1391
Phở 78 170-4351 No 3 Road Richmond 604-278-7599
Phở Việt 110-8291 Westminster Highway Richmond 604-273-6399
Steveston Village Vietnamese 120-12480 No 1 Road Richmond 604-370-3709
Thái Sơn 2215-4653 Garden City Richmond 604-278-6436
Westlake Vietnamese Kitchen 105-4800 No 3 Road Richmond 604-276-2921
Xyclo Vietnamese Cuisine 3804 Moncton St. Richmond 604-275-1011
Phở Toàn Thắng 106-1125 Nicola St. Port Coquitlam 604-464-1250
Phở 51 120-2160 Hawkins St. Port Coquitlam 604-944-8880
Sang Thái Vietnamse 6102-2850 Shauneesy St. Port Coquitlam 604-944-7264
Viet Taste 106B 1475 Prairie St. Port Coquitlam 604-474-0906
Little Saigon 322-32555 London Ave. Mission 604-820-8746
Hanoi Bistro 109 2nd Street East North Vancouver 604-984-2664
Phở Japolo 2070 Marine Drive North Vancouver 604-985-3993
V-Nam Restaurant 8-175 East 3rd Ave. North Vancouver 604-985-5477
Vinam Vietnamese Cuisine 145-123 Carrie Cates Crt. North Vancouver 604-988-3770
Phở Chung Nam 522 Sixth Ave. New Westminster 604-540-1388
Phở Long 102-22456 Lougheed Highway Maple Ridge 604-380-3839
Phở Tàu Bay 20110 Lougheed Highway Maple Ridge 604-459-3339
Phở Xuân Chi 22334 Lougheed Highway Maple Ridge 604-477-0066
C & U Vietnamese 19665 Willowbrook Langley 604-533-7988
Langley Vietnamese Cuisine 104-5521 203rd St. Langley 604-532-7767
Mai's Vietnamese Restaurant 103-20378 88th Ave. Langley 604-882-9100
Phở Hòa 20633 Fraser Highway Langley 604-530-8881
Phở Tàu Bay 5790 203rd St. Langley 604-533-6938
Sen Viet Restaurant 10-8590 200th St. Langley 604-888-7778
Super Buffet 5744 Glover Road Langley 604-427-3399
Triple 3 106C- 20159 88th Ave. Langley 778-289-8800
Phở Capital F-341 North Road Coquitlam 604-492-2215
Phở Hòa 750-3025 Lougheed Highway Coquitlam 604-945-9285
Phở Hòa 1150 Austin Coquitlam 604-939-3373
Phở Phú Thịnh 360-1175 Johnson St. Coquitlam 604-468-8686
Phở Sen 112-3030 Lincoln St. Coquitlam 604-945-1998
Phở 99 60-2991 Lougheed Highway Coquitlam 604-472-1299
Phở 99 1302-403 North Road Coquitlam 604-939-2288
Green Bamboo Vietnam 1230-4500 Kingsway Burnaby 604-430-3433
Ha Vietnamese 28-4429 Kingsway Burnaby 604-438-4818
Kim Anh Vietnamese Cuisine 7405 Edmonds St. Burnaby 604-522-3033
Phở Century 6701 Kingsway Burnaby 604-544-5028
Phở Hòa 5505 Kingsway Burnaby 604-436-0001
Phở Hồng 5975 Kingsway Burnaby 604-454-9727
Phở Tân 6516 Kingsway Burnaby 778-397-3337
Phở 24 Express 7-4250 Kingsway Burnaby 604-568-9185
Thái Saigon Bistro 4015 Hastings St. Burnaby 604-299-8848
Little Saigon 33766 Essendence Ave. Abbotsford 604-864-8746
New Saigon Vietnamese Cuisine 31935 South Fraser Way Abbotsford 604-864-0587
Hợp Lợi Market BBQ House 27129 Fraser Highway Aldergrove 604-381-0288
Phở Lan Lan 3075-271st. St. Aldergrove 604-607-1126

 

Danh sách này dựa trên Yellow Pages của Telus có giá trị đến tháng 04/2016. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại khi Telus phát hành niên giám mới. Tuy nhiên nếu quý vị chủ nhân thấy tin tức gì sai sót, xin liên lạc với chúng tôi để điều chỉnh.

 

  

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved