Muốn gởi đăng Thư Bạn Đọc xin email về editor@vietvancouver.ca

vietvancouver.ca dành quyền chọn lựa thư được đăng nếu thấy thích hợp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

This is a very useful website for our Vietnamese community in Canada. May I send this resourceful website to my clients and friends?

Thi Nguyen

7/7/2014

--------------------

Tôi rất ngưỡng mộ và ủng hộ sứ mạng cùng thiện chí của VietVancouver. Rất mong được thiện nguyện góp phần trong khả năng để làm một chút gì có ích cho cộng đòng người Việt ở Vancouver với thời gian nhàn rỗi của mình.

Loana Nguyen

16/7/2014


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved