HÌNH NHƯ...

 

Hình như chuyện của hai ta
Nửa đời rồi vẫn mặn mà trong nhau.
Hình như trong cõi thâm sâu
Phập phồng tim vẫn gọi nhau từng ngày.

Hình như mưa nắng dạn dày
Như đốt thêm lửa, tình này thêm sôi.
Hình như cách trở đôi nơi
Vẫn không quên nổi một thời bên nhau.

Hình như cũng đã nhiều lần
Trong mơ thấy bóng người dưng giã từ.
Để ta dứt bỏ tương tư
Nhưng điều ấy cũng hình như dối lừa...

 

Thái Ngọc Hoàng Thương


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved