Dẫu trong ngày có bao điều lo bực,

Đêm về nằm bên em-anh lại thấy bình yên.

Vì hơn ba mươi năm trên giòng đời bất trắc,

Ta đã cùng nhau giữ vững con thuyền.

Đã chịu được những năm dài chia cắt,

Đã vượt qua bao gian khó, lo âu,

Thì em ơi, mười-hai mươi năm nữa

Rồi sẽ như nước chẩy qua cầu.

Hoàng Hải Hồ

 

 

Click nghe Nhạc sĩ Đoàn Chính phổ nhạc


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved