Vietnam và Trung Quốc bị tai tiếng rất nhiều vì sản xuất thực phẩm bẩn, độc hại. Khiến cho rất nhiều người Vietnam sống ở nước ngoài có thành kiến rất nặng, cương quyết tẩy chay không mua bất kỳ thực phẩm của Vietnam và Trung Quốc.

Nhưng có phải toàn bộ thực phẩm của Vietnam và Trung quốc đều là dơ bẩn hoặc độc hại hay không?

Nghĩ như vậy thì thực ra cũng oan và không công bằng cho Vietnam và Trung Quốc, vì tính cách quơ đũa cả nắm. Khác nào nói toàn bộ người Vietnam tại tỉnh bang B.C. trồng cần sa?

Nhưng làm cách nào để biết là thực phẩm nào an toàn, thực phẩm nào độc hại?

Xin trả lời: nếu thực phẩm nào có con dấu chứng nhận HACCP thì an toàn.

Vậy HACCP là gì?

HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, xin tạm dịch là Phân tích Nguy hiểm và Những điểm Kiểm soát trọng yếu.
Đây là tiêu chuẩn quốc tế ấn định những điều kiện phải có để kiểm soát hữu hiệu sự an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn này có thể dùng trong mọi giai đoạn, từ khâu sử dụng nguyên liệu, sản xuất đến khâu đóng gói, phân phối và tiêu thụ thành phẩm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (Food and Drug Administration, gọi tắt là FDA) và Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ (United States Department of Agriculture, gọi tắt là USDA) bắt buộc nước ép trái cây và thịt tại Hoa kỳ phải theo tiêu chuẩn HACCP. Hoa Kỳ cũng đòi hỏi các công ty nước ngoài muốn xuất cảng thực phẩm vào Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn HACCP.

Từ năm 1994, tổ chức International HACCP Alliance được thành lập, lúc đầu chỉ áp dụng tiêu chuẩn HACCP cho thịt gia súc gia cầm, sau đó lan sang kỹ nghệ mỹ phẩm và dược phẩm. HACCP chỉ chú trọng đến khía cạnh an toàn của thực phẩm, chứ không phải chất lượng ngon dở của sản phẩm, nhưng nguyên tắc của HACCP đã thành cơ bản cho mọi hệ thống kiểm phẩm thực phẩm.

Muốn được con dấu HACCP Certified trên sản phẩm, thanh tra của International HACCP Alliance phải đến thanh sát quá trình sản xuất của công ty, trang trại, nhà máy.

Vậy thì các bạn mua những thực phẩm có con dấu HACCP Certified thì yên tâm là an toàn, dù là sản phẩm của bất kỳ nước nào. Đôi khi con dấu này khó thấy, khó đọc vì in nhỏ, bạn phải rà cho kỹ trên bao bì.

Vietnam có một số sản phẩm đã được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn HACCP. Tỷ dụ như Cua lột (soft shell swimming crab) của công ty 3Fish, Há cảo (hakao) của công ty Asian Choice.

 

 

 © vietvancouver.ca