ẨN TRONG NHAU

 

Này em, trong chữ BELIEVE

Chữ LIE chen giữa nằm ỳ, thấy không?

Chớ tin vội chuyện viển vông

Sa vào bóng tối mênh môngmịt mờ.

Em ơi, trong chữ “LOVER

Luôn tiềm ẩn chữ OVER đó em!

Tình phai mãi gọi tên

Người ta vẫn bước qua thềmlãng quên.

Bạn ơi! trong một chữ FRIEND.

Ba mẫu tự cuối vần “END” phũ phàng.

Gặp khi nghịch cảnh, tai nàn.

Mới hay ai thật “đá vàng” với ai.

Anh ơi thấy chữ WIFE

Ở giữa  “IF”, nếu mai vẫn ...

Vợ anh, chẳng của người ta.

Vậy  một chút hở ramất liền!

Ngôn từ chứa đựng nỗi niềm.

 thường thẩm thấubình yên tâm hồn.

Mời em nhìn lại chữ “MOM

Vắng “M”, Mẹ vẫn cứ... ÔM em hoài.

 tha hươngsống bên ngoài

Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em...

Tình nao mới thật tình bền?

“Ba tình” trên đó gập ghềnhlắt lay.

Em ơithức tỉnhchớ say!

Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em.

 

Thích Tánh Tuệ

 

 

HIDDEN WITHIN EACH OTHER

 

My dear sister, can you readily perceive

That LIE squeezes in the word BELIEVE?

So don't haste to pour your trust into a haze

Or you may fall upon a dark vast maze.

And do you realize the word LOVER

Always conveys the warning OVER?

Love shall fade despite how hard you cry

Lover shall not stay but just pass by.

When contemplating the sentiment FRIEND

Should you ignore its cruel END?

For only at times of unexpected adversities

You would discover what true friendship is.

Brother, please look in the lovely word WIFE

And find the word IF dangling over your life.

She is yours now but may not forever

Some negligence and you may instantly lose her.

From each and every word, deep feelings unroll

Like “impermanence” implies “peaceful soul”.

And if you consider the word "MOM" further:

When M’s faraway, OM’s still reaching out from Mother. (1)

Compared to the three uncertain sentiments above

The only eternal one is definitely Mother’s Love.

So my dear sisters and brothers, be aware

Your mother's hug is always around you there.

 

Translated by Ai Cơ

 

Notes:

(1) In Vietnamese, M sounds like “em” meaning “you”;

OM sounds like “ôm” meaning “hug”.

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved