Bài thánh ca cho Anne

 

Vườn thông hoang vu gió,
Tu viện ngủ giấc đêm,
Em lạnh lùng nơi đó,
Ai chia sớt muộn phiền

Đêm thu em buồn không?
Lời kinh khuya chạnh lòng,
Chuông chiều lặng lẽ khóc,
Ru hồn em mênh mông.

Em như giọt sương tan,
Long lanh giữa mây ngàn,
Nắng ban mai hôn nhẹ,
Thương đôi má dịu dàng.

Tóc hiền buông vai nhỏ,
Em áo trắng thiên thần,
Anh làm cơn cám dỗ, 
Cho trọn kiếp ăn năn..

Anh giữ trong sách thánh,
Lời tình buồn lê thê,
Mỗi khi làm dấu thánh,
Em bao dung hiện về.

 

Nguyễn-thế-Hùng.


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved