Em ơi,

Nếu tháng ba nhìn như tháng mười hai,

Sao em và anh không thể nhìn như ba mươi dù mình đã sáu mươi?

 

Hoàng Hải Hồ

Vancouver 3/2017