Biệt Hành

 

Hôm nay về lại trần gian

Trong tâm mang gói hành trang vô thường

Chuyện đời sẽ nhẹ như sương

Tan trên cỏ biếc dọc đường Thiền đi

 

Lòng không lạc tới bến mê

Ngồi nghe khúc hát ngày về bên sông

Trời xanh mây trắng mênh mông

Bay đi giữa cụm nắng hồng hoàng hôn

 

Không vương vào túi càn khôn

Để tâm vô thức tạo muôn lụy trần

Đường về túi nặng hồng ân

Chân tâm làm vốn xa dần Thiền Trang

 

Hôm nay về lại trần gian

Trong tâm mang gói hành trang vô thường

Chuyện đời còn lắm tơ vương

Ngồi nghe khúc hát vô thường bên sông

 

Nguyễn Hải Bình

 

Tiến sĩ Nguyễn Hải Bình là cựu giáo sư Phân khoa Luật, Viện Đại học Saigon, cựu Khoa Trưởng Phân khoa Kinh Thương, Viện Đại Học Minh Đức Saigon (1972-1975). 

Ông định cư tại tỉnh Quebec, Canada từ 1975, dậy học tại Champlain College 35 năm. Ông là phu quân của nhà văn Hải Phong.

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved