Nhà thơ Thang Fam tên thật Phạm Kim Thắng, quê Quảng Ngãi, cựu sĩ quan quân lực VNCH, thành viên Câu Lạc Bộ Thơ Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

CHIỀU BÊN AO

Chiều tìm về ao sâu
Nắng buông vạn màu sắc
Cây đong đưa lúc lắc
Bóng di động nước chìm

Bàn tay chạm buồng tim
Vẫn còn nghe nhẹ đập
Ngăn chứa buồn lấp vấp
Như nắng sợi thả nghiêng

Nghe phổi thở hơi phiền
Tịnh duyên vào biến động
Mắt dỏi ngó từng không
Tay vun sầu một đống

Gió lướt vọng qua đồng
Bờ chuối lay lắc ngọn
Hình như tâm thất thốn
Tâm nhĩ nhịp đâu tròn

Nẻo chờ đâm mỏi mòn
Tìm ao soi tạm trốn...

 

Thang Fam
2.4.2019


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved