Dặn con khi khôn lớn

 

ngày ra đi cha ẵm trên tay

con mới khôn ba tháng một ngày

con không biết nhà tan, nước mất

không biết mình sao lạc phưong tây

Con lớn lên quê người ấm no

đất yên vui tươi thắm bốn mùa

con đâu biết quê mình gấm vóc

chỉ nghèo hèn từ độ can qua

con sống đời bình đẳng, tự do  

tâm trí con không ngại, không ngờ

con đâu biết tự do,bình đẳng

ở xứ mình như nắng chiều mưa

con có quyền mong, có quyền chờ

có quyền rất thực, có quyền thơ

con đâu biết những gì con hưởng

là những gì đất nước đang mơ

tên con, cha phải đặt thêm tên

cho người dễ gọi, người nghe quen

nhưng con nhớ : người, người ta trọng

là người không chối bỏ tổ tiên

con hãy là gương sáng cần cù

hãy là khiêm nhượng, hãy là nhu

nhưng con phải giữ niềm kiêu hãnh

làm người thua thiệt có suy tư

nơi chốn ganh đua để sống còn

trường đời con hãy nhớ luôn luôn :

thù con chưa chắc thù của bạn

bạn bạn con chưa hẳn bạn con

nếu con thấy đêm đen mịt mùng

con đừng ngồi đó để mong trăng

đừng ngồi đó chờ ai nhóm lửa

tự đốt, con ơi, ngọn nến hồng

 

Trang Châu

( trích thi tập : Thơ Tuyển )


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved