Đất ngàn đảo

 

Sao bỗng về đây, đất ngàn tiểu đảo

Bài thơ khắc núi * cũng đã mờ phai

Ai được, ai thua, chỉ là hư ảo

Vẫn nước non này, ngàn năm mây bay

 

Hoàng Hải Hồ

 

* Vua Lê Thánh Tông cho khắc một bài thơ vào vách núi sát biển. Từ đó, dân chúng đặt tên núi là núi Bài Thơ.