DÒNG SÔNG XƯA NHỚ MÃI

Viết cho tuổi thơ để yêu mãi dòng sông
Đã tắm mát nuôi tôi lớn lên từ tấm bé
Nhớ lũ bạn da ngăm đen chắc khỏe
Mưa nắng trên đồng, năm tháng cứ thế trôi

Viết về em, về cánh đồng có tôi
Sớm lùa trâu ăn, chiều vô tư thổi sáo
Mưa ập đến tung tăng cười láo nháo
Lùa giúp vịt bầu đi lạc của thím Ba

Dòng sông quê ta, ôi dòng sông quê ta
Tôi vẫn nhớ em dù phà sang bến khác
Nhớ thằng Tèo lá sen che nắng rát
Trên cầu ao trưa hai đứa đi... câu

Tôi chưa lần về sông cũ... khá lâu
Nhưng nỗi nhớ theo hoài đời lưu lạc
Dòng sông quê hương xanh - bát ngát
Mênh mông tim tôi là nhớ không cùng

Chiều nghe sáo diều vẳng không trung
Sông quê người, nhớ sông ta da diết
Bọn chúng mình bạn bè xưa thân thiết
Nhớ thương ơi tha thiết tuổi thơ qua

 

Thang Fam


09.05.2017


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved