Giáng Sinh xưa

 

Bao năm rồi đi Lễ Nửa Đêm

Quê người nay vắng bước chân quen

Làm sao quên được mùa đông ấy

Một thoáng hương xưa gợi nỗi niềm

 

Chắp tay em khấn, hiền ngoan đợi

Ơn phước chan hoà đôi trái tim

Nửa khuya dẫu có nghìn sao sáng

Đâu sáng bằng sao trong mắt em

 

Ta quỳ nghe tiếng chuông vang đổ

Nghe thánh ca đang rộn rả mừng

Có phải em cầu nên có được

Đường về hai đứa sánh vai chung ?

 

Hạnh phúc lần đi không trở lại

Ngày vui năm tháng cũng hao gầy

Ta sống còn chăng là kỷ niệm

Một thời áo trắng, tóc mây bay…

 

             TRANG CHÂU    


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved