Wild Blue Iris Non  GMO image 1

 

Lời hoa Diên-Vĩ

tâm sự với Người

 

Cuối con đường đau khổ

   cánh cửa nào đón tôi,

   cánh cửa nào đưa Bạn,

   thoát vòng xoay luân hồi?

 

Với Bạncửa tử biệt

   khép lại một kiếp người;

Với tôicửa  ức,

   chan chứa nỗi đầy vơi :

 

Trên cao, thông lay động...

Vạn vật rộn ràng vui...

   Thoắt...  Lặng ngắt!

Nền khônắng nhạt rơi...

 

Kinh khủng khi ý thức

   bị đất đen lấp vùi!

Khác chi kẻ sống sót

   trong huyệt lạnh tối thui!

 

Sự cáo chung ập đến!

Ôithảng thốt rụng rời!

Người ngậm hồn câm nín!

Chim mỏi cánh mòn hơi!

                   -*-

Nẻo về từ cõi khác

Bạn không nhớnhưng tôi

   ngược xuôi miền  ức

   tìm ra tiếng nói rồi!

 

Đó dòng nhựa sống

   tuôn từ trái tim tôi

   truyền lưu nguồn hy vọng

   màu đại dương thắm ngời.

 

AiCơ HoàngThịnh

phỏng dịch từ nguyên tác: 

 

The Wild Iris

At the end of my suffering
there was a door.

Hear me out: that which you call death
I remember.

Overhead, noises, branches of the pine shifting.
Then nothing. The weak sun
flickered over the dry surface.

It is terrible to survive
as consciousness
buried in the dark earth.

Then it was over: that which you fear, being
a soul and unable
to speak, ending abruptly, the stiff earth
bending a little. And what I took to be
birds darting in low shrubs.

You who do not remember
passage from the other world
I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns
to find a voice:

from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadows on azure seawater.

 -Louise Gluck-

(Nobelist_Literature)


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved