Lý và Lambretta

 

Ngày anh vừa mới lớn

Anh yêu Lý cuồng điên

Nhưng vì anh nhút nhát

Anh mất Lý về Liêm

 

Thuở anh còn đi học

Anh thèm Lambretta

Anh ra trường, có việc

Tưởng xe chẳng còn xa

 

Nhưng rồi đời dâu bể

Xe cũng vuột tầm tay

Tan tành hai mộng đẹp

Anh phiêu dạt trời Tây

 

Hôm nay nhìn mộng cũ

Lòng anh buồn lắt lay

Xe xưa nhìn lại được

Nhưng sao nhìn em đây?

 

Hoàng Hải Hồ

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved