Mẹ tôi

Mẹ tôi xay lúa nhà ngang

Đãi trong hạt thóc sữa vàng nuôi tôi

Củ khoai nướng để đầu nôi

Gói trong câu hát đưa tôi tới trường

Trầm luân bởi một chữ thương

Mẹ tôi cắn cỏ dọn đường tôi đi

Trần gian giông tố có khi

Mẹ cầu cứu độ Phật thì trên cao

Mẹ tôi đãi nắng bờ ao

Tìm lời răn dạy ru vào tuổi thơ

Dòng đời đắng bến cay bờ

Mẹ tuy nằm xuống vẫn chờ tin con

Mẹ tôi người bé cỏn con

Cõng tôi vượt cả núi non kiếp đời
 
 
Quốc Hải
 

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved