Những lúc thế này

muốn xé toạc không gian

muốn quẳng đi mọi thứ

muốn quên đi vạn lời ngôn ngữ

rũ sạch khỏi đầu bao gánh nặng lo toan

muốn trở về với những hiền ngoan

với tình yêu nguyên sơ vĩnh cửu

Trút hết những gì vướng víu

mình lấp đầy nhau đi anh...

 

Nguyễn thị Thanh Yến


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved