Mùa đông Cô Vy

 

Sáng sớm ra bờ Quay

Nhìn về phía Surrey

Thấy sương mờ bao phủ

Thấm mùa đông Cô Vy

 

Hoàng Hải Hồ

18/12/2021