NĂM MI

Năm mi

               cu chúc em

Đng bun

               như hôm qua

Và lnh nht

               như ngày mai

Đ mng

              em thêm mt tui

Anh s tr

             cho em mt tui

Và đi đi

             em tr mãi trong anh

Trang Châu


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved