NNG LA

Trang Châu

Tháng ba, tri bng ngoan hin

Nghe em nh nng thu tin duyên xưa

Vai xuân tóc xa ngang va

Tình xuân mi n theo mùa xuân sang

Em đi, c m bên đàng

Tng ô nng chy theo bàn chân em

Tay em hái đọt nng hin

Ươm trong tha mng trăm nim cha chan

Yêu em, thương nng la vàng

Vui con m l, mơ hàng cau xa

Tình đy theo tháng năm qua

Quên em khôn ln s sa sút li

Cách ngăn bng my phương tri

Anh, trong gió núi; em, ngoài bin mây

Tình phai theo nng hao gy

Hn thơ anh chết t ngày vng em

TRANG CHÂU


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved