N U Ố I  T I Ế C

 

Có hình ảnh nào

thấy dễ thương hơn

Đôi bạn nhỏ chung xe trên đường nhỏ

Cạnh công viên dưới tàng phượng đỏ

Giỏ xe và tay hồng đỏ qua đây

Có những yêu thương

núp góc nhớ đầy

Thủa em và ta guộc gầy lem luốc

Đường đến lớp chưa bao giờ bỏ cuộc

Buổi đi về ngang gốc phượng ngày xưa

Kỉ niệm ấu thơ

len kí ức mờ

Chả mấy chốc em theo tôi cùng lớn

Hè lại về cành lá phượng ngã ngớn

Tan tác hoa bay đỏ nhớ lướt qua

Tuổi nhỏ rời mình

tuổi nhỏ đi xa

Tôi đơn độc miền đời em góa bụa

Tóc bạc da nhăn tình bạn hai đứa

Gặp nhau cười xem ảnh nhớ xa xưa

Công tử Tiểu thư

xinh đẹp có thừa

Nhớ thơ ấu tôi em chưa sánh được

Thời gian đi tháng ngày đâu trôi ngược

Thế sao mà nuối tiếc lại nổi trôi

Xem hình nhớ xưa

                  ... góc nhớ bồi hồi...

 

                                   Thang Fam

                                      9.5.2019


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved