Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đưòng phố vắng cơn mưa
Vòng tròn xoay bóng nước
Lấp loáng bưóc chân đưa

Thưong chiếc nắng rơi qua
Công viên lấp lánh hoa
Hạ nồng xanh bóng mát
Lá lao xao hiền hòa

Nhớ ngẩn ngơ áo mơ
Trường cũ vành nón thơ
Rộn ràng giờ tan đón
Xe lăn giữa bụi mờ

Nhớ lại những ước mơ
Dập dìu giữa phố thơ
Thơm ly chanh hàng quán
Ngọt vành dấu môi son

Nhớ lắm Sài Gòn xưa
Đường phố ướt cơn mưa
Sài gòn đầy mầu sắc
Người cũ biết nơi đâu

Thương chiếc lá hư hao
Rơi nghiêng dưới nắng chao
Hỏi ngày xưa thân ái
Có còn bao ngọt ngào....

 

Hồng Thúy

 

Click nghe thơ phổ nhạc


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2023. VietVancouver, All rights reserved