Sương Hoàng Hôn Trắng Tóc Người
 
Hẹn riêng nhau cuối đỉnh trời,
Em vóc hạc mỏng tắm đồi truông mây.
Chờ em mỏi cánh vai gầy,
Về ru khổ hạnh tháng ngày tàn vơi.
Sương hoàng hôn trắng tóc người,
Bão tuôn giá buốt rã rời ghé sang.
Hiên trăng
liễu khát nồng nàn,
Đồi thông ly biệt sắp hàng tiễn nhau.
Sần sùi trổ nhánh sầu đau,
Nhan sắc nào cũng kiếp trầu vôi cay.
Còn nhau tiếc nét trang đài,
Sợi tri kỷ nối hình hài yêu xưa.
Nhặt trăng
đan vách đêm thưa,
Lẳng lơ võng nguyệt đong đưa mơn ngàn.
Chén quỳnh dáng liễu hương thầm,
Lợp riêng chòi lụa,
trăm năm ủ tình.
 
Nguyễn Thế Hùng.

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved