Tết Cô Vi

 

Năm nay Tết đến chẳng gì vui

Bởi lẽ Cô Vi quậy quá trời

Nết na thùy mị đâu chẳng thấy

Chỉ giỏi lây lan phá cuộc đời

Nhìn cô chẳng chút lòng rung động

Ấy vậy mà cô chẳng muốn rời

May mà thuốc chủng giờ đã có

Đuổi sạch gái hư chạy tơi bời !

 

Nguyễn Trọng Huỳnh

Burnaby 02/2021

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved