Hôm nay anh tự thả sau hai tuần tự nhốt.

Nhưng đi lanh quanh phố một chút anh chán quá lại về nhà

và muốn ngủ giấc xuân miên dài 6 tháng,

để khi anh tỉnh dậy,

lá phong đã đỏ và thế giới trở về như hồi chưa có Corona.

 

Hoàng Hải Hồ


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved