Hôm nay anh tự thả sau hai tuần tự nhốt.

Nhưng đi lanh quanh phố một chút anh chán quá lại về nhà

và muốn ngủ giấc xuân miên dài 6 tháng,

để khi anh tỉnh dậy,

lá phong đã đỏ và thế giới trở về như hồi chưa có Corona.

 

Hoàng Hải Hồ


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

© 2022 VietVancouver - All rights reserved

X

Right Click

Right Click disabled - please share the address of this page with others.