Vu Lan về, thiêng liêng màu hoa đỏ

 

Giấc mơ xuyên qua sáu dặm sâu Mục Kiền Liên cứu mẹ 

Nhận mặt người điên đi bên con ánh mắt nhân từ

Ơn nghĩa cao cả sinh thành muôn đời không lí giải

Nhịp đập truyền thần lan tỏa kết nối yêu thương

Vinh danh hạnh phúc, con cài bông hồng đỏ lên ngực trái .

Nón lá nghiêng vành, nội che mát góc trời tuổi nhỏ

Sáng chợ phiên xôn xao lời mời đất tổ quê cha 

Cái rổ tre đựng túm sim, mớ chà là ngọt nắng 

Trầu vôi thơm nụ cười nhuộm hồng những câu chuyện kể

Giấc thần tiên mãi xanh lời ru của mẹ 

Bông hồng trắng trên ngực, ba con nhớ nội tận trời xa...

 

Phương Loan


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved