ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CANADA:


1- Tối thiểu 18 tuổi.
Nếu xin quốc tịch cho trẻ em dưới 18 tuổi thì:

 • Bạn phải là cha mẹ hoặc người giám hộ cho đứa trẻ.
 • Đứa trẻ phải là thường trú nhân (permanent resident)
 • Cha hoặc mẹ phải là công dân Canada hoặc đang xin quốc tịch cùng lúc.


2- Có tiêu chuẩn thường trú chính thức (permanent residence)
Nếu bạn đang bị xét duyệt tư cách thường trú (under review) hoặc ra lệnh trục xuất (removal order) thì có nghĩa là bạn không có tiêu chuẩn thường trú chính thức.


3- Đã có mặt ở Canada ít nhất 1,460 ngày trong vòng 6 năm trước khi xin vào quốc tịch.

Trong số 1460 ngày đó thì ít nhất là 183 ngày mỗi năm cho 4 năm trong khoảng 6 năm đó (có nghĩa là không năm nào có mặt tại Canada ít hơn 183 ngày).

Trẻ em dưới 18 tuổi không bị đòi hỏi điều kiện này.
Thời gian ở tù hoặc tại ngoại hầu tra không được tính.


4- Đủ khả năng Anh ngữ tối thiểu
Nghĩa là bạn phải đủ khả năng:

 • nói chuyện dăm ba câu về đời sống hàng ngày.
 • hiểu những chỉ thị, câu hỏi, phương hướng đơn giản.
 • dùng văn phạm cơ bản, bao gồm cách đặt câu và thể động từ đơn giản.
 • chứng tỏ bạn có đủ vốn ngữ vựng để trả lời và diễn tả tư tưởng.

Nếu bạn trong lứa tuổi 14-64, khi bạn nộp đơn vào quốc tịch, bạn phải đính kèm tài liệu chứng minh bạn có trình độ Anh ngữ hoặc Pháp ngữ theo yêu cầu nói trên. Tài liệu này là một trong những chứng chỉ sau đây :

 • Bằng tốt nghiệp chương trình trung học hoặc đại học dùng tiếng Anh (nếu có).
 • Canadian English Language Proficiency Index Program General test (CELPIP-G) với điểm tối thiểu 2H cho Nói và Nghe.
 • International English Language Testing System (IELTS), với điểm tối thiểu 4.0 cho Nói và 4.5 cho Nghe.
 • British Columbia’s English Language Services for Adults (ELSA)  certificate với language level CLB 4 hoặc cao hơn.


Ngoài tài liệu chứng minh, vị Thẩm phán Công dân vụ còn dựa vào khả năng đối đáp của bạn khi phỏng vấn bạn.
Thẩm phán Công dân vụ sẽ làm quyết định sau cùng về đơn xin nhập quốc tịch của bạn, trong đó bao gồm khả năng Anh ngữ.


5- Lý lịch tư pháp
Bạn không thể trở thành công dân Canada nếu không có lý lịch trong sạch, nghĩa là không đã hoặc đang bị truy tố dưới Đạo luật Công Dân Vụ (Citizen Act), không đang bị giam giữ, tại ngoại hầu tra, điều tra vì tội ác chiến tranh hay tội ác nhân đạo hoặc đã bị tước quốc tịch trong vòng 5 năm qua. Phạm tội tại nước ngoài Canada vẫn bị coi là lý lịch không trong sạch.


6- Kiến thức về Canada
Để trở thành công dân Canada, bạn phải biết quyền lợi và nghĩa vụ công dân cũng như lịch sử, giá trị xã hội, các định chế và biểu tượng của Canada.
Khi bạn nộp đơn xin quốc tịch, chúng tôi sẽ gởi cho bạn sách hướng dẫn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship. Những câu hỏi trong kỳ thi trắc nghiệm Công Dân dựa vào sách này.

SONG TỊCH
Chính phủ Canada cho phép bạn giữ quốc tịch cũ khi xin nhập quốc tịch Canada và sau khi có quốc tịch Canada vẫn được quyền xin quốc tịch một nước khác mà không mất quốc tịch Canada.

CÓ PHẢI KẾT HÔN CÔNG DÂN CANADA LÀ ĐƯƠNG NHIÊN TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CANADA?
Không đúng. Lấy công dân Canada thì được quyền xin thường trú tại Canada, và sau khi đủ điều kiện thì phải làm đơn xin nhập quốc tịch.

THỜI HẠN CỨU XÉT ĐƠN XIN NHẬP TỊCH
Nếu hồ sơ hợp lệ và bạn thi đậu kỳ thi trắc nghiệm kiến thức về Canada: 24 tháng.
Nếu hồ sơ không hợp lệ, bạn phải bổ túc giấy tờ, bạn thi rớt kỳ thi trắc nghiệm v.v.: 36 tháng.

THỦ TỤC SAU KHI CANADA IMMIGRATION AND CITIZENSHIP NHẬN HỒ SƠ.

 • Canada Immigration and Citizenship (CIC) sẽ gởi thư xác nhận họ đã nhận được hồ sơ của bạn.
 • Sau đó họ sẽ gởi thư mời bạn lên phỏng vấn. Họ sẽ cho biết bạn sẽ phải mang theo giấy tờ gì.
 • Nếu bạn trong lứa tuổi 18-54, CIC sẽ gởi cho bạn sách hướng dẫn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship để bạn nghiên cứu cho kỳ thi kiến thức về Canada. Họ sẽ cho bạn biết ngày giờ của kỳ thi.
 • Sau kỳ thi, bạn có thể được vị Thẩm phán Công dân vụ phỏng vấn.


BÁC ĐƠN HOẶC ĐÓNG HỒ SƠ XIN NHẬP TỊCH
Nếu đơn xin nhập tịch của bạn bị từ chối, CIC sẽ cho bạn biết lý do và khuyên bạn nên làm gì.
Ngoài ra, CIC có thể đóng hồ sơ của bạn vì những lý do sau đây:

 • Bạn không bổ túc hồ sơ theo yêu cầu.
 • Bạn không dự kỳ thi trắc nghiệm kiến thức Canada hoặc dự phỏng vấn.
 • Bạn không đến nghe phán quyết của Thẩm phán Công dân vụ.
 • Bạn không tham dự lễ tuyên thệ nhập tịch.


THEO DÕI TÌNH TRẠNG HỒ SƠ NHẬP TỊCH
Bạn có thể theo dõi tiến triển của hồ sơ nhập tịch on-line bằng cách vào trang:
http://www.cic.gc.ca/english/my_application/status.asp

LIÊN LẠC VỚI CIC TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT QUẢ:
Trong khi CIC duyệt xét hồ sơ nhập tịch, bạn chỉ nên liên lạc vơi CIC trong những trường hợp sau đây:

 • Thay đổi địa chỉ
 • Rời khỏi Canada lâu hơn 2 tuần.
 • Bị truy tố tội hình
 • Bạn không nghe gì từ CIC trong vòng 24 hoặc 36 tháng nói trên.


CHỨNG CHỈ CÔNG DÂN CANADA
Sau khi được nhập tịch, bạn sẽ được cấp Citizenship Certificate. Giấy chứng chỉ này có những tin tức sau đây:

 • Số chứng chỉ (certificate number)
 • Unique Client Identifier (mã số nhận diện đặc trưng)
 • Tên
 • Ngày sinh
 • Phái tính
 • Ngày trở thành công dân

ÍCH LỢI CỦA VIỆC GIA NHẬP CÔNG DÂN CANADA
Ngoài quyền lợi đi bầu cử và ứng cử, một số công việc trong chính quyền đòi hỏi phải là công dân Canada. Công dân Canada không thể bị trục xuất về quốc gia cũ. Công dân Canada có quyền sống bất cứ nơi nào trên thế giới mà không mất quốc tịch. Con cái của công dân Canada tự động được quốc tịch Canada.

© Tim T. Hoang