Yahoo Canada vừa công bố 30 ngành nghề có lương bổng cao (trung bình từ 63,000$ đến 118,000$ một năm) mà không đòi hỏi bằng đại học như sau:

  

No. 30: Electrical power-line installers and repairers.

Average annual salary: $63,300
Education required: High school diploma or equivalent

 

No. 29: Gas plant operators

Average annual salary: $65,830
Education required: High school diploma or equivalent