Theo CBC, những chương trình đại học tốn kém nhất của Canada trong niên khóa 2017-2018 như sau:

 

  • Dentistry: $22,297. (nha sĩ)
  • Medicine: $14,444. (bác sĩ)
  • Law: $13,642. (luật sư)
  • Pharmacy: $10,279. (dược sĩ)
  • Engineering: $8,099. (kỹ sư)
  • Veterinary medicine: $7,667. (thú y)
  • Mathematics, computer and information sciences: $7,140. (toán, điện toán, khoa học thông tin)
  • Architecture: $7,081. (kiến trúc)
  • Business, management and public administration: $7,068. (kinh doanh, quản trị, hành chánh công)
  • Health, parks, recreation and fitness: $6,261. (y tế, công viên, giải trí và thể dục)

Nói chung thì chương trình cấp Cử nhân (Bachelor degree) có học phí trung bình một năm là 6,907 $, cấp Cao học Quản Trị Kinh Doanh (Master of Business Administration) trung bình một năm là 29,293$ và cấp Cao học QTKD bán thời gian (Executive MBA) trung bình một năm là  51,891$.

Đó là học phí dành cho sinh viên có quốc tịch Canada hoặc thường trú tại Canada.

 

Còn đối với sinh viên quốc tế du học tại Canada thì học phí trung bình một năm là:

- Bậc Cử nhân: 25,180$

- Bậc Cao học: 16,252$ (trong nước hiện nay gọi là Thạc Sĩ)