BƯỚC 1: MUA NHÀ HAY THUÊ NHÀ?

 

Câu hỏi đầu tiên bạn cần đặt ra là đã đến lúc mua nhà chưa hay nên đi thuê nhà. Câu hỏi này thích hợp nhất với những bạn trẻ mới lập gia đình. Những người chưa bao giờ làm chủ căn nhà có thể không ý thức được toàn bộ chi phí phát sinh ra sau khi đã sở hữu căn nhà, những chi phí này cao hơn là bạn nghĩ.

Ngoài những chi phí ban đầu để được dọn vào căn nhà, còn có chi phí hàng tháng như tiền trả vay ngân hàng mỗi tháng (monthly mortgage payment), tiền điện nước (utilities), tiền chung cư phí (strata fee, nếu ở chung cư) và chi phí hàng năm như thuế đất (property tax), bảo hiểm tai nạn cho nhà (home insurance) và tiền bảo trì sữa chữa (nếu không phải là nhà mới xây).

Ở nhà thuê hay mua nhà riêng có những cái lợi và bất lợi riêng.

 

 

THUÊ NHÀ

 

LỢI

BẤT LỢI

-Không tốn món tiền lớn ban đầu.

-Tiền tốn hàng tháng nói chung vẫn ít hơn.

-Dễ dàng dọn đi địa điểm mới.

-Có thể ở được những khu tốt mà bạn không thể mua nhà ở đó được.

-Không phải lo lắng về hư hỏng sửa chữa.

-Tiền thuê nhà hoàn toàn chui vào túi chủ nhà.

-Tiền nhà tăng hàng năm.

-Bạn có thể bị đuổi đi dù vẫn muốn ở.

-Không được toàn quyền thay đổi, tân trang căn nhà theo ý mình.

 

MUA NHÀ

LỢI

BẤT LỢI

-Tiền bạn trả lúc đầu (down payment) cũng như tiền trả nợ ngân hàng hàng tháng là món tiền để dành hay vốn (equity) của bạn trong căn nhà.

-Tự do tân trang sửa chữa căn nhà theo ý mình.

-Nếu là căn nhà độc lập, bạn có thể cho thuê phòng lấy tiền phụ trả tiền vay ngân hàng.

-Nếu bạn vì lý do gì không thể trả tiền vay ngân hàng được nữa, bạn sẽ bị mất nhà.

-Lãi suất tiền vay ngân hàng có thể tăng lên khiến tiền trả hàng tháng của bạn tăng lên.

-Phải chăm sóc căn nhà thường xuyên như làm vườn, súc tuyết, quét lá nếu mua nhà độc lập.

-Hàng năm phải tốn tiền sửa chữa bảo trì.

 

 © Tim T. Hoang

 

Đọc tiếp bài 3


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved